Efektywne tworzenie kampanii według cech geograficznych oraz cech numerów i osób rozwiń

 

Numery w bazie pogrupowane są według lokalizacji geograficznej, a także opisane indywidualnymi cechami, dzięki temu możliwe jest szybkie i efektywne sprofilowanie kampanii.

 • Struktura bazy zgodna z GUS,
 • Dowolna liczba indywidualnych cech numerów np. wiek, wykształcenie, zawód itp.,
 • Struktura bazy zawężona do poziomu dzielnicy i ulicy,
 • Zawężanie kolejnych kroków wyboru (województwo, powiat, gmina itd.),
 • Wyłączenie z kampanii numerów nieaktywnych.

 

Pełna automatyzacja procesu dzwonieniarozwiń

 

Telemarketer nie będzie musiał wykonywać zbędnych czynności związanych z wyszukiwaniem na listach i wybieraniem kolejnych numerów oraz prowadzeniem uwag w formie papierowej. Wszystkie czynności automatyzuje i wspiera program.

 • Automatyczne wybieranie kolejnego numeru z kolejki,
 • Umieszczanie w kolejce numerów odłożonych na później i przypominanie o tym fakcie telemarketerowi,
 • Automatyczne znakowanie numerów nieaktywnych,
 • Możliwość wykorzystania mechanizmu Predictive Dial.

 

Intuicyjny i szybki panel telemarketerarozwiń

 

Panel telemarketera jest prosty, przyjazny i intuicyjny. Nie wymaga żmudnego procesu szkolenia. Udostępnia wszystkie potrzebne funkcje.

 • Zintegrowany telefon - brak konieczności stosowania klientów VoIP i aparatów telefonicznych,
 • Pełna informacja o abonencie,
 • Możliwość szybkiego wprowadzania zmian,
 • Formularz kampanii dostosowany do jej przebiegu i celu,
 • Podpowiedź w formie skryptu rozmowy,
 • Możliwość przekładania rozmów na później (inny dzień, inna zmiana).

 

Automatyczne tworzenie zestawień kampaniirozwiń

 

W trakcie trwania i zaraz po zakończeniu, możliwe jest uzyskanie pełnego, sprofilowanego do potrzeb raportu dotyczącego kampanii.

 • Ilość zamówień,
 • Efektywność telemarketerów,
 • Koszt przeprowadzenia kampanii,
 • Podział zamówień według cech geograficznych.

 

Pełna kontrola nad pracą telemarketerówrozwiń

 

Już w trakcie trwania kampanii telemarketingowej uzyskujesz nadzór i dane online dotyczące efektywności pracy telemarketerów.

 • Możliwość przydzielania telemarketerów do grup i kampanii,
 • Wyszukiwanie po różnych cechach,
 • Tworzenie raportów za dowolny okres,
 • Możliwość podsłuchu rozmowy,
 • Możliwość zdalnego przerwania rozmowy, wylogowania i zablokowania telemarketera,
 • Raporty przedstawiające czas, ilość numerów, ilość rozmów, efektywność, czas przerw.

 

Bieżąca aktualizacja bazy numerów i adresówrozwiń

 

Podczas rozmowy telemarketer aktualizuje dane numeru. Dane te są zapisywane w bazie, tak aby kolejne rozmowy nie wymagały aktualizacji.

 • Aktualizacja danych osobowych i teleadresowych,
 • Aktualizacja cech geograficznych numeru,
 • Możliwość przypisania większej ilości numerów,
 • Możliwość przypisania dodatkowych adresów do osoby,
 • Możliwe nadanie dodatkowych cech np. wiek, wykształcenie, zainteresowania.